ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Αποδέχεστε ότι τα δεδομένα που αναφέρονται στην ανωτέρω φόρμα, ο δήμος Αγρινίου μπορεί να τα αξιοποιήσει, μόνο για την είσοδό σας σε δημοτικούς χώρους άθλησης και τη χρήση τους: