ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥΔημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου, Έως 15-3-2019.

Η Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο για την ψηφιακή ανάπτυξή του. Λαμβάνοντας υπόψη και εναρμονιζόμενη με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, θέτει το όραμα και εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, έτσι ώστε ο Δήμος, με ορίζοντα το 2024 να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη. Είναι ένας χάρτης πορείας για το πώς μπορούμε να το επιτύχουμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Δήμος Αγρινίου ανοίγει τη δημόσια διαβούλευση για την υποβολή προτάσεων επί της Ψηφιακής Στρατηγικής 2019-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους είτε συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής προτάσεων (επισυνάπτεται) και αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpop@agrinio.gr,  είτε αποστέλλοντας τις προτάσεις τους στην ταχυδρομική διεύθυνση :

Δήμος Αγρινίου Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Δαγκλή 27

301 31 ΑΓΡΙΝΙΟ

έως τις 15-03-2019.

Συνημμένα :

  1. Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Αγρινίου
  2. Έντυπο Υποβολής Προτάσεων

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ