ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 Φλώρος Σπυρίδωνας

Ζαρκαβέλης Χρήστος

Γκρίζης Νικόλαος

Καλαντζής Κωνσταντίνος

Σωτήρης  Κολοβός

Χρήστος Κορδολαίμης

Παναγιώτης Καψάλης

Παντελής Ζέρης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Μαρία Παπαγεωργίου

Ευθύμιος Γρίβας

Ελευθέριος  Αραχωβίτης

Ηλίας  Παπαχρήστος

Αθανάσιος Κοντονάσιος.