skip to main content

11-8-2017, Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2017-2018.

                                                                   ΑΔΑ:7Τ7ΒΩ65-ΣΘΣ

                                                                        ΑΔΑΜ:17PROC001817270 2017-08-11

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. πρωτ.: 54137 /11-8-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προκηρύσσει  ,ύστερα από την αρίθμ.  184/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό    για την ανάθεση σε τρίτο  της σίτισης του Μουσικού Σχολείου  Αγρινίου για το σχολικό έτος 2017-2018  (CPV:15894210-6), ενδεικτικού  προϋπολογισμού  144.024,00Ευρώ   πλέον του  ισχύοντος  ΦΠΑ 24%, ήτοι 178.589,76Ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει   τιμής για το σύνολο της προμήθειας  .    

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,  με  ημερομηνία  έναρξης   υποβολής  προσφορών   την  14/8/2017 και ώρα 15:00μ.μ.  και  καταληκτική ημερομηνία  υποβολής   των προσφορών  την   4 /9/ 2017  και ώρα  17:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  θα  γίνει   στις   8/9/2017   και ώρα 10:00 π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής  ορίζεται σε ποσοστό 1%  της προϋπολογισθείσης δαπάνης, xωρίς  Φ.Π.Α.,  ήτοι  1.440,24 Ευρώ .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( αριθμός  συστήματος  45054)   και από την   ιστοσελίδα του Δήμου   : www.cityofagrinio.gr   και τη  διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ►  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ► 2017

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 .

 Για περισσότερες πληροφορίες   απευθυνθείτε   κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες   στο Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου  ( Παλαμά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο ,  αρμόδιος: Σταύρου Δήμητρα  τηλ. : 2641360274  fax: 2641052543  )                                                                                   

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ