skip to main content

17/10/2011, Σίτιση Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2011-2012.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αρίθμ. Πρωτ.: 88747

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ. 235/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  σε Δημόσιο Ανοικτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η ανάδειξη προμηθευτή για τη  σίτιση (πλήρες μεσημβρινό γεύμα) των μαθητών του Μουσικού Σχολείου   Αγρινίου κατά το διδακτικό έτος 2011-2012, ενδεικτικού προϋπολογισμού  176.505,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό  Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου ( Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών ,οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –2ος  όροφος) στις 31/10/2011, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Δεκτοί στο διαγωνισμό  γίνονται όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την παρασκευή και διανομή φαγητού «συστηματοποιημένου επισιτισμού» (Catering) ή  επιτηδευματίες  που παρασκευάζουν το φαγητό στις εγκαταστάσεις τους και  διαθέτουν  την άδεια και τον  απαραίτητο εξοπλισμό για την υγιεινή μεταφορά και διανομή του  και που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους .

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  της  προμήθειας  ανέρχεται σε ποσοστό 5%  της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι 8.826,00Ευρώ.  

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και  αντίγραφα  της διακήρυξης και των  Τεχνικών Προδιαγραφών θα δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου (οδός Παλαμά & Μαβίλη  6 – 3ος  όροφος,  τηλ. 2641360257/ 274), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την  ιστοσελίδα του Δήμου  www.agrinio.gr .

 

       Αγρίνιο  10/10/2011

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

23/8/2011, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ 2011 (B΄ ΦΑΣΗ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ  ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ 2011 (B΄ΦΑΣΗ).