ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου ΤΚ Ματσουκίου


Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου ΤΚ Ματσουκίου

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ