ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αναβάθμιση και προσαρμογή φωτεινής σηματοδότησης οδού Εθνικής Αντιστάσεως και εργασίες ανάπλασης 28ης Οκτωβρίου


Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης :   349.999,99 € Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) των κανονιστικών πράξεων (Π.Δ. και Υ.Α.) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 του N. 4412/2016 (Α’ 147/08.08.2016) παράγραφος §2.α με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΩΝ ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ_PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΒΟΣ Γ (Εθνικής Αντιστάσεως - Δελφών - Φιλελλήνων)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΒΟΣ Β (Ε.Αντιστάσεως - Λαμπράκη - Μακρή)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΒΟΣ Α (Ε.Αντιστάσεως - Παναγοπούλου - Μπαιμπά - Γοργοποτάμου)

ΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ε.Σ.Υ.

Γ Σ Υ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ


ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
03-07-2020 Πρόσκληση για την 8η/2020 συνεδρίαση της Κοινότητας Αγρινίου.
03-07-2020 Ο Δήμαρχος Αγρινίου σε Ευρωπαϊκό διαδικτυακό σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος & την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
01-07-2020 Πρόσκληση για την 12η/2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.
30-06-2020 Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων .
30-06-2020 Προσφορά Προστατευτικών Μασκών από το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου
26-06-2020 Επαναλειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης Αγρινίου
26-06-2020 Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισόδου-εξόδου στο ΔΑΚ Αγρινίου
25-06-2020 Πρόσκληση για την 7η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
24-06-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ"
24-06-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ