ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των δομών αστέγων Δήμου Αγρινίου.


Ο Δήμος Αγρινίου, για τις ανάγκες  φύλαξης των Δομών Αστέγων του Δήμου Αγρινίου, ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση σε ιδιώτη της φύλαξης με ενδεικτικό προϋπολογισμό 23.008,45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κατανομή στα έτη 2020 κ 2021.

Δείτε τα σχετικά Αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ