ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς


Ο Δήμος Αγρινίου σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού  και σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  ανακοινώνει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών Δευτέρα και Πέμπτης.

Επισυνάπτεται ο πίνακας των επαγγελματιών και παραγωγών.

  Πίνακας επαγγελματιών και παραγωγών